Vosy ve školce

Dne 28-7-2020 byla naše jednotka požádána starostou obce o likvidaci obtížného hmyzu v budově místní mateřské školy, kdy hnízdo bylo v prostoru vstupu na školní zahradu. Jednotka dle příkazu vyjela s HVS311. Na místě bylo zjištěno, že vosy mají hnízdo přímo nad vstupem na školní zahradu pod plechovou střechou. Jednotka provedla rozebrání kousku konstrukce střechy a provedla likvidaci 3 vosích hnízd, které byly v těsné blízkosti. Následně jednotka provedla zakrytí střechy a smontování rozebrané části a vrátila se zpět na základnu.

Při události nebyl nikdo zraněn a nedošlo ke škodě na majetku.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved