ZOČ čištění studny na pitnou vodu

Dne 17.7.2021 byla naše jednotka požádána o vyčistění studny, která byla díky vydatnému dešti zanesena bahnem. Jelikož se jedná o jediný zdroj pitné vody pro daný dům, bylo rozhodnuto o jejím vyčistění.

Jednotka danou věc předala na KOPIS ZLK a byla založena ZOČ.

Již předem jsme věděli, že bude potřeba 4kolky, pro transport elektrocentrály a dalšího materiálu ke studni, jež se nacházela cca 120m od plochy, kde bylo možné bezpečně ustavit CAS. Jednotka provedla čistění studny pomocí kalového čerpadla a vody dodávané pomocí CAS.

Po vyčistění studny se jednotka vrátila zpět na základnu.

Při události nedošlo ke škodě na majetku, ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved