Čištění kanálů

Dne 18.6.2020 byla naše jednotka požádána místostarostkou obce o pročištění kanalizační vpustě přes komunikaci v obci Hošťálková. Dle domluvy s KOPIS vyla vytvořena ZOČ a jednotka vyjela s HVS311. Na místě se jednalo o ucpanou vpusť na komunikaci, kdy by docházelo v případě silných dešťů, které následně dorazily, proudění vody až k několika RD a hrozily by tak škody na majetku.

Jednotka provedla pročištění pomocí „krtka“ a hadice C a následně se vrátila zpět na základnu.

Při zásahu nedošlo ke škodě na majetku, ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved