Čistění kanálů

Dne 2.4.2020 byla naše jednotka požádána místo-starostkou obce k uvolnění ucpaných odtokových propustí v lokalitě pod Trojákem. Danou věc jsme ohlásili na KOPIS a byla založena ZOČ. Na místě bylo zjištěno, že byly ucpány 2 propustě pod komunikací, které běžně odvádí vodu mimo hlavní silnici směr Zlín. Jelikož propustě byly ucpané docházelo k zanášení komunikace vodou a bahnem z vedlejší obslužné komunikace. Jednotka provedla pomocí jednoho proudu C a „krtka“ pročištění těchto vpustí a následně se vrátila zpět na základnu.

Při činnosti nedošlo ke škodám na majetku, ani ke zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved