Kontrola požářiště po pálení

Dne 8.4.2020 byla naše jednotka požádána o zahašení ohniště po pálení odpadu vzniklého při loupání lipoviny. Jednotka danou věc nahlásila na KOPIS a byla založena ZOČ. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o jedno ohniště po pálení dřevěného odpadu o velikosti 2x2m v blízkosti uskladněného dřeva. Proto bylo ohniště zahašeno pomocí vysokotlakého proudu a následně prohrabáno vidlemi, aby nedošlo k dalšímu zahoření popele. Jednotka se následně vrátila zpět na základnu.

Při činnosti nedošlo ke škodě na majetku, ani ke zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved