Odstranění nebezpečných stromů

Dne 23.9.2020 byla naše jednotka požádána starostou obce o odstranění nebezpečných uschlých stromů, stojících v těsné blízkosti komunikace procházející obcí a chodníku, kdy odlamující oschlé větve ohrožovaly chodce. Jednotka danou věc předala na KOPIS a byla založena ZOČ. Jednotka vyjela s HVS311 a AP20. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o 6 suchých stromů, ze kterých se postupně odlamovaly větve a ohrožovaly provoz a chodce. Bylo rozhodnuto o zkrácení stromů a ořez nebezpečných větví pomocí motorové pily a AP20. V průběhu zásahu naše jednotka prováděla kyvadlové řízení provozu, aby nedošlo k ohrožení provozu a chodců. Po úklidu komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.

Při zásahu nedošlo ke škodám na majetku, ani zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved