Ořez stromů

Dne 12.9.2020 jsme byli požádáni starostou obce o odstranění a ořez 3 nebezpečných stromů na území obce. Situace byla ohlášena na KOPIS a dle domluvy byla založena ZOČ pro HVS311 a AP20.

První strom se nacházel u čp. Hošťálková 90, kde se jednalo o nakloněný smrk směrem na komunikaci. Tento strom byl pomocí AP20 a motorové pily postupně rozřezán. V průběhu zásahu prováděla jednotka řízení dopravy na nepřehledném místě komunikace.

Druhá událost se nacházela u čp. Hošťálková 490. Zde se jednalo o pádem hrozící větvě ze starého modřínu na zahrady, kde se pohybují děti. Bylo rozhodnuto o odstranění větví, které byly vlivem větru poškozeny a hrozily pádem. Jednotka provedla odstranění pomocí AP20 a motorové pily.

Třetí strom se nacházel vedle čp. Hošťálková 374. Zde se jednalo o vyvrácenou a zaklíněnou břízu nad vedením nízkého napětí. Opět byl bezpečně strom odstraněn pomocí AP20 a motorové pily.

V průběhu zásahů nedošlo ke škodě na majetku, ani ke zranění osob. Jednotka se následně vrátila zpět na základnu.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved