Ořez stromů

Dne 1.5.2020 jsme byli požádáni starostou obce o odstranění nebezpečných stromů na území obce.

Danou informaci jsme předali na Kopis a byla založena ZOČ. Dle domluvy jsme vyjeli s AP20.

V prvním případě se jednalo o vzrostlý listnatý strom v blízkosti nízkého napětí. Strom byl z bezpečného prostoru pomocí AP20 a motorové pily Stihl rozřezán do potřebné výšky, aby nebyl pro el. vedení a své okolí nebezpečný,

V druhém případě se jednalo o vzrostlý smrk na obecním pozemku v blízkosti zahrady RD a přívodu el. proudu k RD. Strom vlivem silného větru již dříve prasknul a byl tak pro své okolí nebezpečný. Pomocí AP20 a motorové pily jsme jej odřezali do bezpečné výšky.

Ve 3 případě se jednalo o shnilou větev borovice nad altánkem u bytového domu. Hrozilo nebezpečí prasknutí větve. Proto bylo rozhodnuto o odřezání pomocí AP20 a motorové pily.

Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

Při zásahu nedošlo ke škodám na majetku, ani ke zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved