Ořez stromů

Dne 1.5.2020 jsme byli požádáni starostou obce o odstranění nebezpečných stromů na území obce.

Danou informaci jsme předali na Kopis a byla založena ZOČ. Dle domluvy jsme vyjeli s AP20.

V prvním případě se jednalo o vzrostlý listnatý strom v blízkosti nízkého napětí. Strom byl z bezpečného prostoru pomocí AP20 a motorové pily Stihl rozřezán do potřebné výšky, aby nebyl pro el. vedení a své okolí nebezpečný,

V druhém případě se jednalo o vzrostlý smrk na obecním pozemku v blízkosti zahrady RD a přívodu el. proudu k RD. Strom vlivem silného větru již dříve prasknul a byl tak pro své okolí nebezpečný. Pomocí AP20 a motorové pily jsme jej odřezali do bezpečné výšky.

Ve 3 případě se jednalo o shnilou větev borovice nad altánkem u bytového domu. Hrozilo nebezpečí prasknutí větve. Proto bylo rozhodnuto o odřezání pomocí AP20 a motorové pily.

Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

Při zásahu nedošlo ke škodám na majetku, ani ke zranění osob.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved