Ořezávání nalomených větví

Dne 12.3.2020 byla naše jednotka požádána občanem obce Jablůnka o odstranění prasklého stromu z jeho pozemku. Strom ohrožoval bezpečnost majitele a obyvatelů domu, dále ohrožoval pádem poškození majetku. Jelikož jednotka Jablůnka nedisponuje technikou k tomuto zásahu byla oslovena majitelem naše jednotka.

Danou informaci jsme předali na KOPIS a dle domluvy byla založena ZOČ, ve které je uvedena jednotka ze stanice z UH, která se rozhodně zásahu neúčastnila.

Na místě události bylo zjištěno, že se jedná o vzrostlý rozvětvený strom, který byl ve středu vlivem silného větru rozštípnut. Na místě bylo rozhodnuto o ořezání stromu do takové míry, aby strom neohrožoval nikoho na pozemku, ani mimo něj, kde strom před zásahem zasahoval.

Větve byly ořezány pomocí AP a motorové pily. Jednotka se následně vrátila zpět na základnu.

Při zásahu nedošlo ke škodě na majetku, ani ke zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved