Řízení dopravy, a kácení

Dne 5.5.2020 byla naše jednotka požádána starostou obce o asistenci při rizikovém kácení na hlavní komunikaci Vsetín – Bystřice pod Hostýnem, ve středu obce Hošťálková.

Jednalo se o kácení uschlých a nebezpečných stromů z koryta potoka Ratibořky.

Jednotka na místě prováděla řízení dopravy, odklízení větví a kácených stromů z komunikace a očištění komunikace a vodního toku po dokončení kácení.
Jednalo se celkem o 7 stromů.

Po konečném očištění komunikace jsme místo předali pracovníkům OÚ, kteří provedli úklid dříví a ostatních prostor v místě kácení.

Jednotka se následně vrátila zpět na základnu. Při zásahu nedošlo ke škodě na majetku, ani ke zranění osob.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved