Řízení dopravy, a kácení

Dne 5.5.2020 byla naše jednotka požádána starostou obce o asistenci při rizikovém kácení na hlavní komunikaci Vsetín – Bystřice pod Hostýnem, ve středu obce Hošťálková.

Jednalo se o kácení uschlých a nebezpečných stromů z koryta potoka Ratibořky.

Jednotka na místě prováděla řízení dopravy, odklízení větví a kácených stromů z komunikace a očištění komunikace a vodního toku po dokončení kácení.
Jednalo se celkem o 7 stromů.

Po konečném očištění komunikace jsme místo předali pracovníkům OÚ, kteří provedli úklid dříví a ostatních prostor v místě kácení.

Jednotka se následně vrátila zpět na základnu. Při zásahu nedošlo ke škodě na majetku, ani ke zranění osob.

© 2020 made by Lahva All Rights Reserved